Juridische informatie en verwijzingen naar gegevensbescherming

Cookies en privacyverklaring
U bezoekt een website die eigendom is van en beheerd wordt door Capable BV. Bij het gebruik van de website van Capable BV (de “Website”) kunnen deze en/of derden, zoals sociale netwerken (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google +) informatie verzamelen over uw gebruik van deze en andere websites, door middel van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt gedownload wanneer u pagina’s van een website bezoekt en dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie maakt het mogelijk uw browser te identificeren bij herhaalde bezoeken aan een website. De informatie die door Capable BV en/of derden wordt verzameld door middel van cookies, kan worden gebruikt voor analytische doeleinden.

Capable BV maakt voorts gebruik van de dienst van Google Analytics (het Amerikaanse bedrijf Google dat cookies op websites plaatst als onderdeel van zijn Analytics-dienst) om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe mensen de website gebruiken. Google kan deze informatie met derden delen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Dit proces valt buiten de controle van Capable BV.

De gegevens met betrekking tot uw apparaat en browser die Capable BV verzamelt op de Website zijn de volgende:
– Het IP-adres van uw apparaat (dit wordt geanonimiseerd opgeslagen);
– Het type apparaat dat u gebruikt en uw browser.

De gegevens met betrekking tot uw bezoek die Capable BV op de Website verzamelt zijn de volgende:
– De website via welke u onze website heeft gevonden;
– De pagina’s die je hebt bezocht;
– Het land waarin u zich bevindt op het moment dat u onze website bezoekt;
– De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

Cookies verwijderen en weigeren
U kunt de browserinstellingen van uw computer gebruiken om eerder opgeslagen cookies te verwijderen en te voorkomen dat nieuwe cookies worden opgeslagen. De methode voor het opslaan van cookies hangt af van het type browser; u kunt eventueel de helpfunctie van uw browser gebruiken. Het weigeren en/of verwijderen van cookies heeft alleen effect op de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u meerdere computers en/of browsers gebruikt, moet u de hierboven beschreven handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Privacyverklaring
Door gebruik te maken van de Website laat u bepaalde informatie achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die tot u herleidbaar zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze zijn verstrekt voor verwerkingsdoeleinden.

Op de persoonsgegevens die Capable BV, indien van toepassing, verwerkt op basis van de geplaatste cookies is het Privacy Statement van Capable BV van toepassing. Capable verwerkt uw persoonsgegevens zoals toegestaan door en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming zodra deze van kracht wordt (25 mei 2018).

Veiligheid
Capable BV heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Alle gegevens die u ons via de Website verstrekt, worden verzonden met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Capable neemt maatregelen om de door haar verzamelde gegevens voortdurend en zorgvuldig te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofde openbaarmaking en onrechtmatige verwerking, waarbij Capable voortdurend streeft naar verbetering en actualisering van de toegepaste maatregelen. Capable heeft een interne procedure voor de behandeling van datalekken.